Aufrufe
vor 7 Monaten

Baude Produkty katalogu

 • Text
 • Kabely
 • Outer
 • Conductor
 • Cables
 • Semoflex
 • Flexible
 • Sheath
 • Kabel
 • Izolace
 • Barva
 • Baude
 • Produkty
 • Katalogu
 • Www.baude.de

Stíněný elektronický

Stíněný elektronický kabel PVC Screened PVC cable 5 Flexibilní kabel pro snímače a mikrofon pro aplikace s malým výkonem pro přenos signálů. Kabel je vhodný jak pro pevnou instalaci, tak i pro pohyblivé použití. Použití je možné například přípojku pro telefonní a interkomunikační systémy, zapojení telekomunikačních zařízení a elektronických modulů. Může být také použitý jako řídící a signální kabel v elektronice a měřicí technice. Vodič: holá měď, 19 x 0,079 mm Izolace žil:: PVC Barva žil: žlutá, zelená, červená, černá, bílá Stínění: kolem žlutého jádra, pocínované mědi, pokrytí cca 90 % Řazení žil: Ve středu bavlněná výplň, zkroucená kolem žil Vnější plášť: Jemné-PVC Barva vnějšího pláště: matná černá, RAL 9005 Flexibilní uložení: -10 °C až +70 °C Pevné uložení: -30 °C až +70 °C Flexible sensor and microphone cable for low voltage applications for signal transmission. The cable is suitable for fixed as well as moved applications. The spiral cable is suitable as a connection cable for call and intercom systems, wiring of telecommunication devices and electronic modules. Can also be used as control and signal cable in electronics and measurement technology. Conductor: plain copper, 19 x 0,079 mm Insulation: PVC Core colour: yellow, green, red, black, white Core Screening: around the yellow core, tinned copper covers ca. 90 % Core arrangement: cotton filler, cores twisted around Sheath: Soft-PVC Sheath colour: black matt, RAL 9005 Maximum temperature for flexible installation: - 10 °C up to + 70 °C for fixed operation: - 30 °C up to + 70 °C 3 1 2 4 Stíněný elektronický kabel PVC Screened PVC cable Průřez Množství Cu Vnější průměr min./max. Hmotnost cca Cross-section CU-number Outer Ø approx. Weight approx. mm 2 kg/km mm kg/km 4 x 0,09 + 1 x (0,09) 11,0 5,8 18 1 2 3 4 5 vodič Conductor izolace žil Insulation Bavlněná výplň Cotton filler Cu stínění Copper screen vnější plášť Outer sheath při 20°C Provozní napětí: 150 V Prüfspannung: žíla/žíla1,5 kV/min., žíla/stínění 1 kV/min. Odpor vodiče:210 Ohm/km Odpor izolace: 20 MOhm x km in case of 20°C Nominal voltage: 150 V Test voltage: core/core 1,5 kV/min., core/screen 1 kV/min. Conductor resistance: 210 Ohm/km Insulation resistance: 20 MOhm x km Ohybový rádius: flexibilní uložení: 10 x průměr kabelu Silikony: použité materiály neobsahují silikon - flexibilní v chladném prostředí - výrazná UV odolnost Bending radius: flexible application: 10 x cable diameter Silicone free: the used basic materials are silicone free and UV resistant as far as possible - flexible at lower temperatures - UV resistant as far as possible 18 ➔ Technické a cenové změny vyhrazeny. Jiné průřezy a barvy na přání. Technical and price modifications remain with reservation. Other cross-sections as well as colours upon request. ➔ Možnost: Tento typ kabelu je k dispozici i jako spirálovaný. Options: This type is also available as spiral cable. 19