Aufrufe
vor 4 Monaten

Baude Produkty katalogu

 • Text
 • Kabely
 • Outer
 • Conductor
 • Cables
 • Semoflex
 • Flexible
 • Sheath
 • Kabel
 • Izolace
 • Barva
 • Baude
 • Produkty
 • Katalogu
 • Www.baude.de

Spirálované kabely

Spirálované kabely Spiral cables Semoflex ® Elektronik PUR kabely pro oblast elektroniky, bezhalogenové PUR spiral cables, halogen free Spirálované kabely pro oblast elektroniky (např. lékařská elektronika, měřicí přístroje, poziční vypínače, řízení strojů). Díky polyuretanovému vnějšímu plášti a Semocore izolaci žil dosáhneme teď také pro spirálované kabely od 0,14 do 0,50 mm 2 vysoké vratné síly a dlouhé životnosti. Stíněná provedení mají díky použití speciálního měděného stínění srovnatelnou vynikající vratnou sílu. The spiral cables are suitable for electronic applications (e. g. medical equipment, measuring instruments, car industry). Because of the polyurethane outer sheath and Semocore core insulation a high reset power and a long service life can be achieved, even for spiral cables of 0,14-0,5 mm 2 . 3 Vodič: holá měď, podle VDE 0295 0,14 mm 2 (18 x 0,10 mm) / 0,25 mm 2 (14 x 0,15 mm) 0,50 mm 2 (28 x 0,15 mm) Izolace žil: Semocore Barva žil: podle DIN 47100 Uspořádání žil: žíly podélně zkrouceny, délka krutu speciální (zkrácená) Plášť: PUR 11YM1 Barva vnějšího pláště: černá, lesklá, ostatní barvy na poptávku Potisk: bez potisku Teplotní rozsah použití: -30°C až +80°C při 20 °C Jmenovité napětí: 300 V Zkušební napětí: žíla/žíla 0,14 / 0,25 mm 2 1 200 V žíla/žíla 0,34 / 0,50 mm 2 1 500 V žíla/stínění: 1 000 V Odpor vodiče: podle VDE 0295, třída 5, popř. 6 Odpor izolace: > 20 MOhm x km Délka bloku: až 3 000 mm Délka natažení: do 4 x násobné délky spirály Rovné konce: standardně 200 / 200 mm, na přání rovné konce až do 25 m standardně axiální směr rovného konce, radiální na přání Odolnost vůči oleji: podle DIN EN 60811-404 Bezhalogenovost: použité základní materiály jsou bezhalogenové Silikony: použité materiály neobsahují silikon - výroba od 1 kusu - podmíněně odolný mikrobům - podmíněně odolný olejům a kyselinám - výrazná UV odolnost - vrubově houževnatý - flexibilní v chladném prostředí Conductor: plain copper according to VDE 0295 0,14 mm 2 (18x0,10 mm) / 0,25 mm 2 (14x0,15 mm) 0,50mm 2 (28x0,15 mm) Insulation: Semocore Core colour: according to DIN 47 100 Core arrangement: cores twisted around in concentric layers, twisted with special length of lay Sheath: PUR 11YM1 Sheath colour: black, shiny, other colours on request Imprint: without imprint Maximum temperature: - 30°C up to + 80°C in case of 20°C Nominal voltage: 300 V Test voltage: core/core 0,14 / 0,25 mm 2 1.200 V core/core 0,34 / 0,50 mm 2 1.500 V Conductor resistance: according to VDE 0295 class 5 or 6 Insulation resistance: > 20 MOhm x km Spiral length: up to 3.000 mm Extended length: up to 4 times spiral length Straight ends: standard ends 200 / 200 mm straight ends are available up to 25 meters standard: axial ends, other solutions upon request Oil resistance: according to DIN EN 60811-404 Halogen free: the used basic materials are halogen free Silicone free: the used basic materials are silicone free - a production is possible from 1 piece - microbe-proof as far as possible - resistant against oils and acids as far as possible - UV resistant as far as possible - abrasion-proof - flexible at lower temperatures 1 2 Semoflex ® Elektronik Spirálované kabely Spiral cables Bezhalogenové, stažená délka spirály od 200 do 1.500 mm unscreened, halogen free, spiral length 200 up to 1.500 mm vodič Conductor izolace žil Insulation vnější plášť Outer sheath Průřez Barva Trn cca Vnější průměr cca Vnější průměr spirály cca Cross-section Colour Mandrel Outer Ø approx. Outer Ø spiral cable approx. mm 2 mm mm 2 x 0,14 č 6 mm 3,0 12 - 17 3 x 0,14 č 6 mm 3,2 13 - 18 4 x 0,14 č 6 mm 3,4 13 - 18 5 x 0,14 č 6 mm 3,8 14 - 19 6 x 0,14 č 8 mm 4,1 16 - 21 7 x 0,14 č 8 mm 4,5 17 - 22 8 x 0,14 č 8 mm 5,0 18 - 23 10 x 0,14 č 8 mm 5,2 19 - 24 12 x 0,14 č 10 mm 5,3 21 - 26 18 x 0,14 č 10 mm 6,4 23 - 28 2 x 0,25 č 6 mm 3,5 13 - 18 3 x 0,25 č 6 mm 3,8 14 - 19 4 x 0,25 č 6 mm 4,0 14 - 19 5 x 0,25 č 8 mm 4,3 17 - 22 6 x 0,25 č 8 mm 4,7 18 - 23 7 x 0,25 č 8 mm 5,1 20 - 25 8 x 0,25 č 10 mm 5,7 22 - 27 10 x 0,25 č 10 mm 6,0 22 - 27 12 x 0,25 č 10 mm 6,2 23 - 28 18 x 0,25 č 12 mm 7,4 27 - 32 25 x 0,25 č 14 mm 8,8 32 - 37 2 x 0,34 č 8 mm 4,2 17 - 22 2 x 0,50 č 8 mm 4,4 17 - 22 3 x 0,50 č 8 mm 4,6 17 - 22 4 x 0,50 č 8 mm 4,8 18 - 23 5 x 0,50 č 8 mm 5,5 19 - 24 6 x 0,50 č 8 mm 6,1 20 - 25 8 x 0,50 č 10 mm 7,1 24 - 29 10 x 0,50 č 12 mm 7,6 27 - 32 12 x 0,50 č 12 mm 8,0 28 - 33 18 x 0,50 č 14 mm 9,5 33 - 38 1 2 3 č = černá black ➔ Technické a cenové změny vyhrazeny. Jiné průřezy a barvy na přání. Upozornění: Výroba možná až do délky bloku spirály 3.000 mm! Nabídnuté průměry spirál jsou doporučeny, při pohybu se průměr mění. Jiné průměry spirál je možné na přání zhotovit. Options: Special designs up to 3.000 mm as maximum block length would be possible! The indicated outer spiral diame- 30 Technical and price modifications remain with reservation. Other cross-sections as well as colours upon request. ters are estimated values which can be changed during movement. Other outer diameters would be possible on request. 31 ➔