Aufrufe
vor 4 Monaten

Baude Produkty katalogu

 • Text
 • Kabely
 • Outer
 • Conductor
 • Cables
 • Semoflex
 • Flexible
 • Sheath
 • Kabel
 • Izolace
 • Barva
 • Baude
 • Produkty
 • Katalogu
 • Www.baude.de

HSTN HSTCN Neoprenové

HSTN HSTCN Neoprenové kulaté kabely s nosným orgánem (C ..stíněné) Neoprene round cables with carrier element (unscreened and screened) 2 3 4 Jako výtahové kabely, jako řídicí vedení u těžních zařízení, obráběcích strojů nebo jako měřicí a signální vedení v suchých, vlhkých a mokrých prostorách i ve venkovním prostředí, kdy se požaduje rezistence vůči oleji, tuku a chemickým vlivům. Vodič: holá měď, jemné drátky podle VDE 0295, třída 6 Izolace žil: EPR Barva žil: podle VDE 0293 Uspořádání žil: žíly zkrouceny okolo textilního nosného orgánu Označení jádra: 5 jader: barvy podle normy HD 308 (DIN VDE 0293-308); 6 jader: podle EN 50334 Nosný orgán: textilní nosný orgán Plášť: chlorovaný polyetylen 5GM2 Barva vnějšího pláště: černá Teplotní rozsah použití: Flexibilní uložení: -30 °C až +70 °C Pevné uložení: -40 °C až +70 °C při 20 °C Jmenovité napětí: 300 / 500 V Zkušební napětí: žíla/žíla 3.000 V žíla/stínění 1.500 V Odpor vodiče: podle VDE 0295, třída 6 Odpor izolace: > 20 MOhm x km Ohybový rádius: flexibilní uložení: 10 x průměr vedení Pevnost v tahu: 15 N/mm 2 , dynamická Zkroucení žil: žíly v krátkých délkách souměrně stočeny okolo textilního nosného orgánu Volná výška zavěšení: až 80 m Odolnost vůči oleji: podle VDE 0472, část 803, zkouška B Odolnost při hoření: odolný plamenu Použité normy: odpovídá VDE 0250 Stínění (…C): Pletivo z měděných drátů s textilní bandáží, pokrytí cca 80%. HSTN/HSTCN can be used as elevator control cable, control cable on conveyor systems, machine tools or measuring as well as signal cable. The cable is suitable for use in dry, damp and wet areas and even for outdoor applications, especially used where resistance to oils and chemical influences are involved. Elevator control cable suitable for suspension heights up to 80 m in consideratiopn of the tensile load. The cable is suitable for use in potentially ex-areas. Conductor: plain copper, finest stranded according to VDE 0295 class 6 Insulation: EPR Core colour: according to VDE 0293 Core arrangement: cores twisted in layers around textile carrier element Core identification: up to 5 cores: colored according to HD 308 (DIN VDE 0293-308); from 6 cores: according to EN 50334 Carrier element: central textile carrier element Sheath: polychloroprene 5GM2 Sheath colour: black Maximum temperature for flexible installation: - 30°C up to + 70°C fixed operation: - 40°C up to + 70°C in case of 20°C Nominal voltage: 300/500 V Test voltage: core/core 3.000 V core/screen 1.500 V Conductor resistance: according to VDE 0295 class 6 Insulation resistance: > 20 MOhm x km Bending radius: flexible application: 10 x cable diameter Tensile strength: please see our price list Arrangement: around textile carrier element in concentric layers with short length of lay Free suspended height: up to 80 meters Oil resistance: according to VDE 0472 part 803, test type B Characteristic of combustion: flame resistant Applied standards: similar to VDE 0250 Screening (...C.): mixed braid of tinned copper wires and textile threads, covering approx. 80% 1 HSTN Neoprenové kulaté kabely s nosným orgánem Neoprene lift control cable with carrier element Průřez Množství Cu Vnější průměr cca Hmotnost cca Pevnost v tahu Cross-section CU-number Outer Ø approx. Weight approx. Tensile strength mm 2 kg/km mm kg/km N 3 G 1 31,0 9,0 100 250 7 G 1 72,0 13,5 200 2.500 12 G 1 124,0 19,5 400 2.500 18 G 1 194,0 20,0 450 1.550 24 G 1 261,0 22,5 620 2.500 36 G 1 400,0 27,0 1.060 2.500 54 G 1 654,0 33,0 1.580 2.500 3 G 1,5 46,0 9,5 125 250 4 G 1,5 62,0 11,5 135 350 5 G 1,5 78,0 12,0 165 1.000 7 G 1,5 109,0 13,5 230 2.500 9 G 1,5 140,0 16,5 320 2.500 12 G 1,5 182,0 21,0 470 2.500 18 G 1,5 288,0 22,0 540 2.500 24 G 1,5 374,0 25,0 750 2.000 42 G 1,5 677,0 32,0 1.600 2.500 4 G 2,5 103,0 12,5 210 350 5 G 2,5 135,0 14,5 250 1.200 7 G 2,5 189,0 17,5 460 2.500 12 G 2,5 341,0 21,5 770 2.500 37 G 2,5 1.030,0 36,5 2.250 2.500 4 G 6 244,0 18,0 524 1.000 HSTCN Neoprenové kulaté kabely s nosným orgánem - stíněný Neoprene lift control cable with carrier element - screened Průřez Množství Cu Vnější průměr cca Hmotnost cca Pevnost v tahu Cross-section CU-number Outer Ø approx. Weight approx. Tensile strength mm 2 kg/km mm kg/km N 6 x 0,50 bl 61,0 11,5 180 1.500 6 x 0,75 bl 81,0 12,0 205 1.500 4 G 1 sw 74,0 11,5 185 250 7 G 1 sw 130,0 15,0 300 2.500 12 G 1 sw 202,0 20,5 545 2.500 18 G 1 sw 288,0 21,0 630 1.500 24 G 1 sw 395,0 25,0 900 2.500 6 x 1,50 ge 126,0 15,0 430 2.100 1 2 3 4 vodič Conductor izolace žil Insulation Cu stínění Copper screen vnější plášť Outer sheath sw = č = černý, bl = m = modrý, ge = ž = žlutý, sw = black, bl = blue, ge = yellow G = se z/ž ochranným vodičem with green-yellow earth conductor ➔ Technické a cenové změny vyhrazeny. Jiné průřezy a barvy na přání. Dodáváme vhodné svorky pro kulaté kabely 60 Technical and price modifications remain with reservation. Other cross-sections as well as colours upon request. The corresponding round cable clamps can also be delivered. 61 ➔