Aufrufe
vor 4 Monaten

Baude Produkty katalogu

 • Text
 • Kabely
 • Outer
 • Conductor
 • Cables
 • Semoflex
 • Flexible
 • Sheath
 • Kabel
 • Izolace
 • Barva
 • Baude
 • Produkty
 • Katalogu
 • Www.baude.de

4

4 Baude-Lift-2TY Jeřábové kabely se dvěma vně uloženými lanky Pendant cable with two outer steel carrier elements 2 3 Kabel se nabízí u jeřábových konstrukcí jako přívod k ručnímu ovladači. Vně uložená ocelová lanka je možné oddělit, aniž by se plášť poškodil, a upevnit je do vhodných úchytů. Vlivem vysoké kvality materiálů zůstává kabel velmi flexibilní i při nízkých teplotách. The pendant cable is suitable for crane systems. The two steel load bearing elements can be detached without damaging the outer steath and even fixed at the required place. The cable offers high flexibility at lower temperatures because of the high quality of the used materials. 1 3 1 vodič Conductor Vodič: holá měď, jemné drátky podle IEC 228, třída 6 Izolace žil: PVC Barva žil: černá s bílým číslicovým potiskem + ochranná žíla (nebo bez z/ž žíly) Uspořádání žil: žíly koncentricky stočeny Nosný prvek: dvě ocelová lanka uložená proti sobě vně kabelu Vnější plášť: PVC Barva vnějšího pláště: černá Potisk: bez potisku nebo LIFT2TY žíly x průřez *CE* výroba měsíc/rok Teplotní rozsah použití: Flexibilní uložení: -15 °C až +70 °C Pevné uložení: -25 °C až +80 °C při 20 °C Jmenovité napětí: 300 / 500 V Zkušební napětí: žíla/žíla 2.000 V Odpor vodiče: podle IEC 228, třída 6 Odpor izolace: > 20 MOhm x km Ohybový rádius: flexibilní uložení: 10 x průměr vedení Pevnost v tahu: 150 kg každý nosný orgán Volná výška zavěšení: max. 80m, s přihlédnutím k hmotnosti kabelu zatíženého břemenem Chování při hoření: odolný plameni podle DIN VDE 0482 část 332-1-2 popř. IEC 60332-1-2 Použité normy: odpovídá IEC 227 Conductor: plain copper, finest stranded according to IEC 228 class 6 Insulation: PVC Core colour: black cores with white numbers, available with or without earth conductor Core arrangement: cores twisted around with concentric layers Carrier element: two opposite laying steel carrier elements Sheath: PVC Sheath colour: black Imprint: LIFT-2TY number of cores x cross-section *CE* production month/year Maximum temperature for flexible installation: -15°C up to +70°C for fixed operation: -25°C up to +80°C in case of 20°C Nominal voltage: 300/500 V Test voltage: core/core 2.000 V Conductor resistance: according to IEC 228 class 6 Insulation resistance: > 20 MOhm x km Bending radius: flexible application: 10 x cable diameter Tensile strength: 150 kg each carrier element Free suspended height: max. 80 m, the cable weight and the hanging load should be followed Characteristic of combustion: flame resistant in accordance with DIN VDE 0482 part 332-1- 2 bzw. IEC 60332-1-2 Applied standards: similar to IEC 227 Baude-Lift-2TY Závěsný kabel se dvěma vně uloženými ocelovými nosnými prvky Pendant cable with two outer steel carrier elements Průřez Množství Cu Vnější průměr cca Hmotnost cca Cross-section CU-number Outer Ø approx. Weight approx. mm2 kg/km mm kg/km 12 G 1 115,2 22,5 x 13,4 350 18 G 1 173,0 24,2 x 15,1 430 25 G 1 240,0 28,2 x 19,0 750 30 G 1 288,0 29,4 x 18,4 850 8 G 1,5 115,2 22,1 x 12,3 340 12 G 1,5 173,0 23,3 x 13,9 380 16 G 1,5 231,0 24,6 x 15,7 470 20 G 1,5 288,0 26,9 x 17,7 610 24 G 1,5 346,0 28,8 x 19,9 710 Bez ochranného vodiče without earth conductor 6 x 1 58,0 20,1 x 9,9 210 8 x 1 77,0 21,0 x 11,4 250 12 x 1 115,2 22,5 x 13,4 350 5 x 1,5 72,0 20,9 x 9,9 240 8 x 1,5 115,2 22,1 x 12,3 340 12 x 1,5 173,0 23,3 x 13,9 380 16 x 1,5 231,0 24,6 x 15,7 470 20 x 1,5 288,0 26,9 x 17,7 610 30 x 1,5 432,0 32,9 x 23,7 1.120 2 3 4 izolace žil Insulation ocelový nosný orgán Steel carrier elements vnější plášť Outer sheath G = se žlutozelenou ochrannou žílou with green-yellow earth conductor ➔ Technické a cenové změny vyhrazeny. Jiné průřezy a barvy na přání. 64 Technical and price modifications remain with reservation. Other cross-sections as well as colours upon request. 65