Aufrufe
vor 3 Jahren

Product catalog - český

 • Text
 • Kabely
 • Cables
 • Outer
 • Conductor
 • Semoflex
 • Kabel
 • Flexible
 • Sheath
 • Izolace
 • Insulation
 • Baude
 • Katalog
 • Umschlag
 • September

Obecné o konfekci

Obecné o konfekci General assembly Konfekci, popř. částečnou konfekci kabelů a spirálo - vých vedení provedeme kompletně tak, že tyto budou připraveny k montáži. Toto platí jak pro malá množst - ví, tak i pro velké série. Dle Vašich požadavků od nás můžete dostat vše z jednoho zdroje. • Individuální potisk • Střih • Odstranění pláště / pocínování • Nasazení kontaktních kroužků až ke kontaktům • Individuální montáž zástrček, příprava k připojení, odzkoušení • Zabaleno a označeno/opatřeno etiketami Kromě rozsáhlých možností ruční montáže máme rovněž bohatý strojní park, který sestává mimo jiné z rychlých řezacích strojů, různých krimpovacích strojů se stripovací jednotkou i krimpovacích strojů pro speciální kontakty a izolované kontaktní kroužky. Díky tomu jsme schopni vyhovět všem běžným požadavkům zákazníka. Navíc máme k dispozici měřicí přístroje a různé kontrol - ní přístroje, které odpovídají předpisům DIN / VDE. Our cables and spiral cables can be completely or semi assembled and will be produced as a ready-forassembly product. This applies for lower quantities as well as for high volume. The following services can be offered and will be based on our require - ments: • individual customer imprint • cutting • stripping / tinning • assembly of cable end sleeves as far as rotated contact tapes • individual plug mounting, wired ready for connection, proofed • packed and labeled We have got a multifaceted machinery beside exten - sively possibilities of manual mounting methods. Our machinery contains among others a SCHLEUNIGER`S cross-cut machine, various crimp machines including a crimp unit and another one especially used for contacts and isolated cable end sleeves. Additionally we would like to mention our measu - ring instruments and different testing sets according to DIN / VDE standards. We are able to proceed all well-established customer requirements due to our machinery and knowledge. Montážní celky připravené k zapojení, specifikace podle přání zákazníka Examples for customer-specific and ready-for-connection devices ➔ Konfekce konektorů pro oblast elektroniky a silnoproudu. Příklady montážních celků připravených k zapojení, specifikace podle přání zákazníka. We produce custom-made products based on your individual request. We would be pleased if you contact us for any further technical advice! 40 41