Aufrufe
vor 3 Jahren

Product catalog - český

 • Text
 • Kabely
 • Cables
 • Outer
 • Conductor
 • Semoflex
 • Kabel
 • Flexible
 • Sheath
 • Izolace
 • Insulation
 • Baude
 • Katalog
 • Umschlag
 • September

HFLCN 4 Neoprenové

HFLCN 4 Neoprenové ploché kabely, stíněné Screened neoprene flat cable Jako energetické a řídicí kabely obzvláště u zdvihacích zařízení, zařízení pro transport, obráběcích strojů, dopra - vních pásů atd. při středním mechanickém namáhání a při silných ohybech v jedné rovině; v suchých, vlhkých a mokrých halách i ve venkovním prostředí. The screened flat cable can be used as energy and control cable. Mostly used for hoisting gears, trans - portation systems, machine tools and even at medium mechanical stresses and operationally strong bends in a single plane. The cable is suitable for use in dry, damp and wet areas and for outdoor applications. 1 2 3 1 vodič Conductor Vodič: holá měď, jemné drátky podle VDE 0295, třída 6 od 35 mm 2 – jemné drátky podle VDE 0295, třída 5 Izolace žil: pryž, směs typu GI 1 podle VDE 0207, část 20 Barva žil: podle VDE 0293 Uspořádání žil: žíly rovně vedle sebe Stínění: pletivo z pocínované Cu / pokrytí > 80% Vnější plášť: polychloropren, směs typu 5GM2 podle DIN VDE 0207 T21 Barva vnějšího pláště: černá Teplotní rozsah použití: Flexibilní uložení: -25 °C až +60 °C Pevné uložení: -40 °C až +80 °C při 20 °C Jmenovité napětí: 300 / 500 V Zkušební napětí: žíla/žíla 2.000 V Odpor vodiče: podle VDE 0295 třída 5, popř. 6 Odpor izolace: > 20 MOhm x km Ohybový rádius: flexibilní uložení: podle VDE 0298, část 3 Odolnost vůči oleji: odpovídá VDE předpis 0472 Použité normy: podle VDE předpis 0250 Conductor: plain copper, finest stranded according to VDE 0295 class 6 from 35 mm 2 fine stranded according to VDE 0295 class 5 Insulation: neoprene, mixed compound GI1 according to VDE 0207 part 20 Core colour: according to VDE 0293 Core arrangement: cores flat parallel arranged Screening: ...C... copper braid, tinned, covered >80% Sheath: polychloroprene, mixed compound 5GM2 according to DIN VDE 0207 T21 Sheath colour: black Maximum temperature for flexible installation: - 25°C up to + 60°C for fixed operation: - 40°C up to + 80°C in case of 20°C Nominal voltage: 300/500 V Test voltage: core/core 2.000 V core/screen 1.000 V Conductor resistance: according to VDE 0295 class 5 or 6 Insulation resistance: 20 MOhm x km Bending radius: flexible application: in accordance with VDE 0298 part 3 Oil resistance: according to VDE 0472 Applied standards: according to VDE 0250 HFLCN Neoprenové ploché kabely, stíněné, splňují požadavky na EMC Screened neoprene flat cable EMV prefered type Průřez Množství Cu Vnější průměr cca Hmotnost cca Cross-section CU-number Outer Ø approx. Weight approx. mm 2 kg/km mm kg/km 4 G 1,5 99,0 22,5 x 8,0 291 8 G 1,5 228,0 41,1 x 8,0 537 12 G 1,5 342,0 59,8 x 8,0 795 4 G 2,5 163,0 24,2 x 8,6 437 12 G 2,5 493,0 65,1 x 8,6 1.004 4 G 4 241,0 26,3 x 9,1 493 4 G 6 353,0 29,1 x 9,8 603 4 G 10 497,0 35,4 x 11,7 948 4 G 16 805,0 41,1 x 13,5 1.320 4 (2x1) 477,0 38,0 x 13,0 630 2 3 4 izolace žil Insulation Cu stínění Copper screen vnější plášť Outer sheath G = se z/ž ochranným vodičem with green-yellow earth conductor ➔ Dodáváme i vhodné průchodky pro ploché kabely The corresponding flat cable screws can also be delivered. ➔ Technické a cenové změny vyhrazeny. Jiné průřezy a barvy na přání. 82 Technical and price modifications remain with reservation. Other cross-sections as well as colours upon request. 83