Aufrufe
vor 1 Jahr

Baude Produkty katalogu

 • Text
 • Kabely
 • Outer
 • Conductor
 • Cables
 • Semoflex
 • Flexible
 • Sheath
 • Kabel
 • Izolace
 • Barva
 • Baude
 • Produkty
 • Katalogu
 • Www.baude.de

4 Semoflex ® Elektronik

4 Semoflex ® Elektronik stíněný screened PUR kabely pro oblast elektroniky, bezhalogenové The PUR cable for electronic applications, halogen free 3 Semoflex ® Elektronik je používán jako připojovací kabel v elektrotechnice. Díky vnějšímu PUR plášti a malému vnějšímu průměru je odolný mechanickému namáhání a vrubově houževnatý. Kabel je vhodný pro jakékoliv použití v elektronice včetně měřicích přístrojů. Dále je použitelný v medicínské technice a automobilovém průmyslu. Semoflex ® Electronic is used as a connection cable in the electronic industry. Due to the polyurethane outer sheath and the thin outer diameter, the cable is resistant to mechanical stress as well as highly abrasion-resistant. This cable is used for all types of electronic applications including measuring instruments and can even used in the medical and car industry. 1 2 1 vodič Conductor Vodič: holá měď, podle VDE 0295 0,14 mm 2 (18 x 0,10 mm) / 0,25 mm 2 (14 x 0,15 mm) 0,50 mm 2 (28 x 0,15 mm) Izolace žil: Semocore Barva žil: podle DIN 47100 Uspořádání žil: zkrouceny v koncentrické poloze, délka krutu speciální Opletení: netkaná textilie Stínění: drátky holá měď, pokrytí cca 90 % Opletení: netkaná textilie Vnější plášť: PUR 11YM1 Barva vnějšího pláště: černá, lesklá, ostatní barvy na poptávku Potisk: bez potisku Teplotní rozsah použití: Flexibilní uložení: -30 °C až +80 °C Pevné uložení: -50 °C až +80 °C při 20 °C Provozní napětí: 300 V Zkušební napětí: žíla/žíla 0,14 / 0,25 mm 2 1.200 V žíla/žíla 0,34 / 0,50 mm 2 1.500 V žíla/stínění 1.000 V Odpor vodiče: podle VDE 0295 třída 5, popř. 6 Odpor izolace: > 20 MOhm x km Ohybový rádius: flexibilní uložení: 7,5 x průměr kabelu Odolnost oleji: podle DIN EN 60811-404 Silikony: použité materiály neobsahují silikon - podmíněně odolný mikrobům - podmíněně odolný oleji a kyselinám - výrazná UV odolnost - vrubově houževnatý - flexibilní v chladném prostředí Conductor: plain copper according to VDE 0295 0,14 mm 2 (18x0,10 mm) / 0,25 mm 2 (14x0,15 mm) 0,50mm 2 (28x0,15 mm) Insulation: Semocore Core colour: according to DIN 47100 Core arrangement: cores twisted around with concentric layers, special lengths of layers Wrapping: fleece Screening: plain copper covers approx. 90% Wrapping: fleece Sheath: PUR 11YM1 Sheath colour: black, shiny, other colours on request Imprint: without imprint Maximum temperature for flexible installation: -30°C up to + 80°C for fixed operation: -50°C up to + 80°C in case of 20°C Nominal voltage: 300 V Test voltage: core/core 0,14 / 0,25 mm 2 1.200 V core/core 0,34 / 0,50 mm 2 1.500 V core/screen 1.000 V Conductor resistance: according to VDE 0295 class 5 or 6 Insulation resistance: > 20 MOhm x km Bending radius: flexible application: 7,5 x cable diameter Oil resistance: according to DIN EN 60811-404 Silicone free: the used basic materials are silicone free - microbe-proof as far as possible - resistant against oils and acids as far as possible - UV resistant as far as possible - abrasion-proof - flexible at lower temperatures Semoflex ® Elektronik stíněný screened Bezhalogenový, halogen free izolace žil Insulation Průřez Množství Cu Vnější průměr cca Hmotnost cca Cross-section CU-number Outer Ø approx. Weight approx. mm 2 kg/km mm kg/km 1 x 0,14 4,0 2,4 13 2 x 0,14 8,5 4,1 22 3 x 0,14 10,1 4,3 25 4 x 0,14 12,3 4,5 29 5 x 0,14 14,3 5,0 35 6 x 0,14 16,3 5,3 40 7 x 0,14 17,9 5,5 43 8 x 0,14 19,7 6,0 49 10 x 0,14 23,0 6,2 53 12 x 0,14 27,0 6,4 59 18 x 0,14 36,5 7,4 81 25 x 0,14 58,0 9,0 114 2 x 0,25 11,4 4,5 27 3 x 0,25 14,7 4,7 30 4 x 0,25 17,1 5,0 36 5 x 0,25 20,4 5,9 48 6 x 0,25 23,2 6,2 54 8 x 0,25 28,9 6,6 63 12 x 0,25 40,7 7,4 78 18 x 0,25 58,0 9,2 122 25 x 0,25 80,4 10,2 156 2 x 0,34 15,5 4,8 22 3 x 0,34 19,0 5,0 26 4 x 0,34 22,0 5,3 30 5 x 0,34 25,9 6,1 38 6 x 0,34 29,9 6,4 49 7 x 0,34 36,0 6,8 56 8 x 0,34 41,0 7,2 59 12 x 0,34 63,0 8,0 78 18 x 0,34 81,0 9,1 109 25 x 0,34 109,0 11,0 151 2 3 4 Cu stínění Copper screen vnější plášť Outer sheath 2 x 0,50 17,5 5,4 40 3 x 0,50 23,2 5,7 51 4 x 0,50 28,4 6,0 54 6 x 0,50 40,7 7,0 76 8 x 0,50 52,9 8,6 107 12 x 0,50 78,1 9,2 134 18 x 0,50 118,8 10,8 265 25 x 0,50 185,0 12,7 315 12 ➔ Technické a cenové změny vyhrazeny. Jiné průřezy a barvy na přání. Technical and price modifications remain with reservation. Other cross-sections as well as colours upon request. ➔ Možnost: Tento typ kabelu je k dispozici i jako spirálovaný. Options: This type is also available as spiral cable. 13