Aufrufe
vor 1 Jahr

Baude Produkty katalogu

 • Text
 • Kabely
 • Outer
 • Conductor
 • Cables
 • Semoflex
 • Flexible
 • Sheath
 • Kabel
 • Izolace
 • Barva
 • Baude
 • Produkty
 • Katalogu
 • Www.baude.de

Semoflex ® USB kabely

Semoflex ® USB kabely 2.0 a 3.0 Semoflex ® USB cable 2.0 and 3.0 UL aprobace Style 20963, kabel do energetických řetězů, bezhalogenové, odolný nízkým teplotám UL approved Style 20963, suitable for drag chains, halogen free, cold resistant 3 4 5 Použijte v kabelech pro tažné řetězy pro maximální zátěž. Díky vnějšímu pouzdru z polyuretanu jsou tyto kabely mechanicky zatěžovatelné s tenkým vnějším průměrem, vysoce odolným vůči otěru a zářezu, stejně jako vůči mikrobům a hoření. USB 2.0 Vodič: Měď pocínovaná, 19-drátová Izolace žil: PP Barva žil: č, červ (0,24 mm 2 ) / b, z (0,09 mm 2 ) Spletení párů: Jádra zapletená na páru o 0,09 mm² Celkové spletení: 1 pár (0,09 mm²) a 2 žíly (0,24 mm²) Stínění 1: Obalení hliníkovou fólií Stínění 2: Obalení pocínovanou mědí Bandáž: Vláknina Vnější plášť: PUR Barva vnějšího pláště: matná černá, RAL 9005 USB 3.0 Vodič: Měď pocínovaná, 19-drátová Izolace žil: PP Barva žil: č, červ (0,24 mm 2 ) / b+m, ž+z, ž+rs (0,09 mm 2 ) Spletení párů: po 2 žílách k páru (0,09 mm²) Stínění párů: 2 páry, každá s fóliovým stíněním a lankem tvarové podložky Celkové spletení: 2 x stíněný pár (0,09 mm²), 1 x nestíněný pár (bílá + modrá/0,09 mm²), 2 žíly 0,24 mm² Stínění 1: Obalení hliníkovou fólií Stínění 2: Obalení pocínovanou mědí Bandáž: Vláknina Vnější plášť: PUR Barva vnějšího pláště: matná černá, RAL 9005 This cable is suitable for use in cable chains. The polyurethane outer sheath enables a very small cable outer diameter, high mechanical stresses can be withstanded. The cable is abrasion-proof, microbe-proof and flame resistant. USB 2.0 Conductor: tinned copper, 19-wires Insulation: PP Core colour: sw, rt (0,24 mm 2 ) / ws, gn (0,09 mm 2 ) Pair stranding: cores 0,09 mm² twisted to a pair Total stranding: 1 pair (0,09 mm²) and 2 cores (0,24 mm²) Screening 1: aluminium foil Screening 2: tinned copper Wrapping: fleece Sheath: PUR Sheath colour: black matt, RAL 9005 USB 3.0 Conductor: tinned copper, 19-wires Insulation: PP Core colour: sw, rt (0,24 mm 2 ) / ws+bl, ge+gn, ge+rs (0,09 mm 2 ) Pair stranding: each 2 cores twisted to a pair (0,09 mm²) Pair screening: 2 pairs each with foil and filler stranded wire Total stranding: 2 x screened pair (0,09 mm²), 1 x unscreened pair (ws+ bl / 0,09 mm²), 2 cores 0,24 mm² Screening 1: aluminium foil Screening 2: tinned copper Wrapping: fleece Sheath: PUR Sheath colour: black matt, RAL 9005 1 2 Semoflex ® USB kabely 2.0 a 3.0 USB cable 2.0 and 3.0 UL aprobace Style 20963, kabel do energetických řetězů, bezhalogenové, odolný nízkým teplotám UL approved Style 20963, suitable for drag chains, halogen free, cold resitstant Průřez Množství Cu Vnější průměr min./max. Hmotnost cca Cross-section CU-number Outer Ø approx. Weight approx. mm 2 kg/km mm kg/km USB 2.0 2 x 0,24 + 1 x 2 x 0,09 16,0 4,6 32 USB 3.0 2 x 0,24 + 3 x 2 x 0,09 24,0 6,0 49 1 2 3 4 5 vodič Conductor izolace žil Insulation Hliníkovou fólií aluminium foil Cu stínění Copper screen vnější plášť Outer sheath Flexibilní uložení: - 20 °C až + 80 °C Pevné uložení: - 40 °C až + 80 °C při 20°C Jmenovité napětí: 30 V Zkušební napětí: žíla/žíla 0,5 kV/min., žíla/stínění 0,2 kV/min. Odpor izolace: 20 MOhm x km Ohybový rádius: flexibilní nasazení: 10 x průměr Odolnost při hoření: odolný hoření do UL 1581 sek. 1061 (vertikální zkouška plamene) Bez halogenů: příbuzné základní materiály jsou bez halogenů Bez silikonů: Související základní materiály jsou bez silikonu a jsou velmi odolné vůči UV záření Maximum temperature for flexible installation: - 20 °C up to + 80 °C Maximum temperature for fixed operation: - 40 °C up to + 80 °C in case of 20°C Nominal voltage: 30 V Test voltage: core/core 0,5 kV/min., core/screen 0,2 kV/min. Insulation resistance: 20 MOhm x km Bending radius: flexible application: 10 x cable diameter Characteristic of combustion: flame retardant according to UL 1581 Sec. 1061 (Vertical Flame Test) Halogen free: the used basic materials are halogen free Silicone free: the used basic materials are silicone free and UV resistant as far as possible 20 ➔ Technické a cenové změny vyhrazeny. Technical and price modifications remain with reservation. ➔ Možnost: Tento typ kabelu je k dispozici i jako spirálovaný. Options: This type is also available as spiral cable. 21