Aufrufe
vor 1 Jahr

Baude Produkty katalogu

 • Text
 • Kabely
 • Outer
 • Conductor
 • Cables
 • Semoflex
 • Flexible
 • Sheath
 • Kabel
 • Izolace
 • Barva
 • Baude
 • Produkty
 • Katalogu
 • Www.baude.de

Spirálované kabely

Spirálované kabely Spiral cables Semoflex ® Elektronik stíněný screened PUR kabely pro oblast elektroniky, bezhalogenové PUR spiral cables, halogen free 4 Tento PUR kabel je používán jako připojovací a propojovací vedení v elektrotechnice. Vlivem PUR pláště jsou kabely přes zmenšený průměr mechanicky odolné, vrubově houževnaté a otěruvzdorné. Využití je v medicínské technice, měřicích přístrojích, pozičních spínačích a přípojkách, elektrotechnických rozvodech a automobilovém průmyslu The spiral cables can be used for electronic applications (e. g. medical equipment, measuring instruments, car industry). Because of the polyurethane outer sheath and Semocore core insulation a high reset power and a long service life can be achieved, even for spiral cables of 0,14-0,5 mm 2 . The screened design allows a high reset power due to the special finest helical copper screen. 1 2 3 1 2 vodič Conductor izolace žil Insulation Vodič: holá měď, podle VDE 0295 0,14 mm 2 (18 x 0,10 mm) / 0,25 mm 2 (14 x 0,15 mm) 0,50 mm 2 (28 x 0,15 mm) Izolace žil: Semocore Barva žil: podle DIN 47100 Uspořádání žil: zkrouceny v koncentrické poloze, délka krutu speciální (zkrácená) Opletení: netkaná textilie Stínění: drátky holá měď, pokrytí cca 90 % Opletení: netkaná textilie Vnější plášť: PUR 11YM1 Barva vnějšího pláště: černá, lesklá, ostatní barvy na poptávku Potisk: bez potisku Teplotní rozsah použití: -30 °C až +80 °C při 20 °C Jmenovité napětí: 300 V Zkušební napětí: žíla/žíla 0,14 / 0,25 mm 2 1.200 V žíla/žíla 0,34 / 0,50 mm 2 1.500 V žíla/stínění 1.000 V Odpor vodiče: podle VDE 0295 třída 5, popř. 6 Odpor izolace: > 20 MOhm x km Délka bloku: až 3 000 mm Délka natažení: do 4 x násobné délky spirály Rovné konce: standardně 200 / 200 mm, na přání rovné konce až do 25 m, standardně axiální směr rovného konce, radiální na přání Odolnost vůči oleji: podle DIN EN 60811-404 Bezhalogenovost: použité základní materiály jsou bezhalogenové Silikony: použité materiály neobsahují silikon - podmíněně odolný mikrobům - podmíněně odolný oleji a kyselinám - výrazná UV odolnost - vrubově houževnatý - flexibilní v chladném prostředí Conductor: plain copper according to VDE 0295 0,14 mm 2 (18x0,10 mm) / 0,25 mm 2 (14x0,15 mm) 0,50mm 2 (28x0,15 mm) Insulation: Semocore Core colour: according to DIN 47100 Core arrangement: cores twisted around in concentric layers, twisted with special length of lay Screening: plain copper screen covers approx. 90% Sheath: PUR 11YM1 Sheath colour: black, shiny, other colours on request Imprint: without imprint Maximum temperature: - 30°C up to + 80°C in case of 20°C Nominal voltage: 300 V Test voltage: core/core 0,14 / 0,25 mm 2 1.200 V core/core 0,34 / 0,50 mm 2 1.500 V core/screen 1.000 V Conductor resistance: according to VDE 0295 class 5 or 6 Insulation resistance: > 20 MOhm x km Spiral length: up to 3.000 mm Extended length: up to 4 times spiral length Straight ends: standard ends 200 / 200 mm straight ends are available up to 25 meters standard: axial ends, other solutions upon request Oil resistance: according to DIN EN 60811-404 Halogen free: the used basic materials are halogen free Silicone free: the used basic materials are silicone free - a production is possible from 1 piece - microbe-proof as far as possible - resistant against oils and acids as far as possible - UV resistant as far as possible - abrasion-proof - flexible at lower temperatures Semoflex ® Elektronik Spirálované kabely stíněné Screened spiral cables Bezhalogenové, délka bloku od 200 do 1.500 mm halogen free, Spiral length 200 up to 1.500 mm č = černá black Cu stínění Copper screen vnější plášť Outer sheath Průřez Barva Trn cca Vnější průměr cca Vnější průměr spirály cca Cross-section Colour Mandrel Outer Ø approx. Outer Ø spiral cable approx. mm 2 mm mm 1 x 0,14 č 6 mm 2,4 11 - 16 2 x 0,14 č 8 mm 4,1 16 - 21 3 x 0,14 č 8 mm 4,3 17 - 22 4 x 0,14 č 8 mm 4,5 17 - 22 5 x 0,14 č 8 mm 5,0 18 - 23 6 x 0,14 č 8 mm 5,3 19 - 24 7 x 0,14 č 10 mm 5,5 21 - 26 8 x 0,14 č 10 mm 6,0 22 - 27 10 x 0,14 č 10 mm 6,2 23 - 28 12 x 0,14 č 10 mm 6,4 23 - 28 18 x 0,14 č 12 mm 7,4 27 - 32 25 x 0,14 č 14 mm 9,0 32 - 37 2 x 0,25 č 8 mm 4,5 17 - 22 3 x 0,25 č 8 mm 4,7 18 - 23 4 x 0,25 č 8 mm 5,0 18 - 23 5 x 0,25 č 8 mm 5,9 20 - 25 6 x 0,25 č 8 mm 6,2 21 - 26 8 x 0,25 č 10 mm 6,6 23 - 28 12 x 0,25 č 12 mm 7,4 27 - 32 18 x 0,25 č 14 mm 9,2 33 - 38 25 x 0,25 č 16 mm 10,2 37 - 42 2 x 0,50 č 8 mm 5,4 19 - 24 3 x 0,50 č 10 mm 5,7 21 - 26 4 x 0,50 č 10 mm 6,0 22 - 27 6 x 0,50 č 12 mm 7,0 26 - 31 8 x 0,50 č 12 mm 8,6 29 - 34 12 x 0,50 č 14 mm 9,2 33 - 38 3 4 ➔ Technické a cenové změny vyhrazeny. Jiné průřezy a barvy na přání. Možnosti: Jsou možné speciální konstrukce až do délky bloku 3.000 mm. Uvedené vnější průměry spirály jsou orientační hodnoty, které se mohou při pohybu měnit. Jiné vnější průměry možné na přání. Options: Special designs up to 3.000 mm as maximum block length would be possible! The indicated outer spiral diame- 32 Technical and price modifications remain with reservation. Other cross-sections as well as colours upon request. ters are estimated values which can be changed during movement. Other outer diameters would be possible on request. 33 ➔