Aufrufe
vor 1 Jahr

Baude Produkty katalogu

 • Text
 • Kabely
 • Outer
 • Conductor
 • Cables
 • Semoflex
 • Flexible
 • Sheath
 • Kabel
 • Izolace
 • Barva
 • Baude
 • Produkty
 • Katalogu
 • Www.baude.de

Spirálované kabely

Spirálované kabely Spiral cables Stíněný PVC kabely pro elektroniku Screened PVC Cable 5 Flexibilní kabel pro snímače a mikrofon pro aplikace s malým výkonem pro přenos signálů. Kabel je vhodný jak pro pevnou instalaci, tak i pro pohyblivé použití. Použití je možné například přípojku pro telefonní a interkomunikační systémy, zapojení telekomunikačních zařízení a elektronických modulů. Může být také použitý jako řídící a signální kabel v elektronice a měřicí technice. Vodič: holá měď, 19 x 0,079 mm Izolace žil: PVC Barva žil: žlutá, zelená, červená, černá, bílá Stínění: kolem žlutého jádra, pocínované mědi, pokrytí cca 90 % Uspořádání žil: Ve středu bavlněná výplň, zkroucená kolem žil Vnější plášť: Jemné-PVC Barva vnějšího pláště: matná černá, RAL 9005 Teplotní rozsah použití: - 10 °C až + 70 °C při 20°C Jmenovité napětí: 150 V Zkušební napětí: žíla/žíla 1,5 kV/min, žíla/stínění 1 kV/min Odpor vodiče: 210 Ohm/km Odpor izolace:: 20 MOhm x km Flexible sensor and microphone cable for low voltage applications for signal transmission. The cable is suitable for fixed as well as moved applications. The spiral cable is suitable as a connection cable for call and intercom systems, wiring of telecommunication devices and electronic modules. Can also be used as control and signal cable in electronics and measurement technology. Conductor: plain copper, 19 x 0,079 mm Insulation: PVC Core colour: yellow, green, red, black, white Core Screening: around the yellow core, tinned copper covers ca. 90 % Core arrangement: cotton filler, cores twisted around Sheath: Soft-PVC Sheath colour: black matt, RAL 9005 Maximum temperature: - 10 °C up to + 70 °C in case of 20°C Nominal voltage: 150 V Test voltage: core/core 1,5 kV/min., core/screen 1 kV/min. Conductor resistance: 210 Ohm/km Insulation resistance: 20 MOhm x km 3 1 2 4 Spirálový kabel stíněný elektronický kabel PVC Screened PVC cable Spiral cables 2 3 4 5 vodič Conductor izolace žil Insulation Bavlněná výplň Cotton filler Cu stínění Copper screen vnější plášť Outer sheath Průřez Barva Trn cca Vnější průměr cca Vnější průměr spirály cca Cross-section Colour Mandrel Outer Ø approx. Outer Ø spiral cable approx. mm 2 mm mm 4 x 0,09 + 1 x (0,09) sw 8 mm 5,8 19 - 24 č = černá black 1 Délka bloku: až 1.500 mm Délka natažení: do 4x násobné délky spirály Rovné konce: standardně 200 / 200 mm, na přání rovné konce až do 25 m, standardně axiální směr rovného konce, radiální na přání Spiral length: up to 1.500 mm Extended length: up to 4 times spiral length Straight ends: standard ends 200/200 mm, straight ends are available up to 25 meters Standard: axial ends, other solutions on request 36 ➔ Technické a cenové změny vyhrazeny. Jiné průřezy a barvy na přání. Technical and price modifications remain with reservation. Other cross-sections as well as colours upon request. 37