Aufrufe
vor 3 Jahren

Product catalog - český

 • Text
 • Kabely
 • Cables
 • Outer
 • Conductor
 • Semoflex
 • Kabel
 • Flexible
 • Sheath
 • Izolace
 • Insulation
 • Baude
 • Katalog
 • Umschlag
 • September

Spirálované kabely

Spirálované kabely Spiral cables Semoflex ® Elektronik stíněný screened PUR kabely pro oblast elektroniky, bezhalogenové PUR spiral cables, halogen free 4 Tento PUR kabel je používán jako připojovací a propo - jovací vedení v elektrotechnice. Vlivem PUR pláště jsou kabely přes zmenšený průměr mechanicky odolné, vru - bově houževnaté a otěruvzdorné. Využití je v medicínské technice, měřicích přístrojích, pozičních spínačích a přípojkách, elektrotechnických rozvodech a automobi - lovém průmyslu The spiral cables can be used for electronic appli - cations (e. g. medical equipment, measuring instru - ments, car industry). Because of the polyurethane outer sheath and Semocore core insulation a high reset power and a long service life can be achieved, even for spiral cables of 0,14-0,5 mm 2 . The screened design allows a high reset power due to the special finest helical copper screen. 1 2 3 1 2 vodič Conductor izolace žil Insulation Vodič: holá měď, podle VDE 0295 0,14 mm 2 (18 x 0,10 mm) / 0,25 mm 2 (14 x 0,15 mm) 0,50 mm 2 (28 x 0,15 mm) Izolace žil: Semocore Barva žil: podle DIN 47100 Uspořádání žil: zkrouceny v koncentrické poloze, délka krutu speciální (zkrácená) Opletení: netkaná textilie Stínění: drátky holá měď, pokrytí cca 90 % Opletení: netkaná textilie Vnější plášť: PUR 11YM1 Barva vnějšího pláště: černá, lesklá, ostatní barvy na poptávku Potisk: bez potisku Teplotní rozsah použití: -30 °C až +80 °C při 20 °C Jmenovité napětí: 300 V Zkušební napětí: žíla/žíla 0,14 / 0,25 mm 2 1.200 V žíla/žíla 0,34 / 0,50 mm 2 1.500 V žíla/stínění 1.000 V Odpor vodiče: podle VDE 0295 třída 5, popř. 6 Odpor izolace: > 20 MOhm x km Délka bloku: až 3 000 mm Délka natažení: do 4 x násobné délky spirály Rovné konce: standardně 200 / 200 mm, na přání rovné konce až do 25 m, standardně axiální směr rovného konce, radiální na přání Odolnost vůči oleji: podle DIN EN 60811-404 Bezhalogenovost: použité základní materiály jsou bezhalogenové Silikony: použité materiály neobsahují silikon - podmíněně odolný mikrobům - podmíněně odolný oleji a kyselinám - výrazná UV odolnost - vrubově houževnatý - flexibilní v chladném prostředí Conductor: plain copper according to VDE 0295 0,14 mm 2 (18x0,10 mm) / 0,25 mm 2 (14x0,15 mm) 0,50mm 2 (28x0,15 mm) Insulation: Semocore Core colour: according to DIN 47100 Core arrangement: cores twisted around in concentric layers, twisted with special length of lay Screening: plain copper screen covers approx. 90% Sheath: PUR 11YM1 Sheath colour: black, shiny, other colours on request Imprint: without imprint Maximum temperature: - 30°C up to + 80°C in case of 20°C Nominal voltage: 300 V Test voltage: core/core 0,14 / 0,25 mm 2 1.200 V core/core 0,34 / 0,50 mm 2 1.500 V core/screen 1.000 V Conductor resistance: according to VDE 0295 class 5 or 6 Insulation resistance: > 20 MOhm x km Spiral length: up to 3.000 mm Extended length: up to 4 times spiral length Straight ends: standard ends 200 / 200 mm straight ends are available up to 25 meters standard: axial ends, other solutions upon request Oil resistance: according to DIN EN 60811-404 Halogen free: the used basic materials are halogen free Silicone free: the used basic materials are silicone free - a production is possible from 1 piece - microbe-proof as far as possible - resistant against oils and acids as far as possible - UV resistant as far as possible - abrasion-proof - flexible at lower temperatures Semoflex ® Elektronik Spirálované kabely stíněné Screened spiral cables Bezhalogenové, délka bloku od 200 do 1.500 mm halogen free, Spiral length 200 up to 1.500 mm Průřez Barva Trn cca Vnější průměr cca Vnější průměr spirály cca Cross-section Colour Mandrel Outer Ø approx. Outer Ø spiral cable approx. mm 2 mm mm č = černá black Cu stínění Copper screen vnější plášť Outer sheath 1 x 0,14 č 6 mm 2,4 11 - 16 2 x 0,14 č 8 mm 4,1 16 - 21 3 x 0,14 č 8 mm 4,3 17 - 22 4 x 0,14 č 8 mm 4,5 17 - 22 5 x 0,14 č 8 mm 5,0 18 - 23 6 x 0,14 č 8 mm 5,3 19 - 24 7 x 0,14 č 10 mm 5,5 21 - 26 8 x 0,14 č 10 mm 6,0 22 - 27 10 x 0,14 č 10 mm 6,2 23 - 28 12 x 0,14 č 10 mm 6,4 23 - 28 18 x 0,14 č 12 mm 7,4 27 - 32 25 x 0,14 č 14 mm 9,0 32 - 37 2 x 0,25 č 8 mm 4,5 17 - 22 3 x 0,25 č 8 mm 4,7 18 - 23 4 x 0,25 č 8 mm 5,0 18 - 23 5 x 0,25 č 8 mm 5,9 20 - 25 6 x 0,25 č 8 mm 6,2 21 - 26 8 x 0,25 č 10 mm 6,6 23 - 28 12 x 0,25 č 12 mm 7,4 27 - 32 18 x 0,25 č 14 mm 9,2 33 - 38 25 x 0,25 č 16 mm 10,2 37 - 42 2 x 0,50 č 8 mm 5,4 19 - 24 3 x 0,50 č 10 mm 5,7 21 - 26 4 x 0,50 č 10 mm 6,0 22 - 27 6 x 0,50 č 12 mm 7,0 26 - 31 8 x 0,50 č 12 mm 8,6 29 - 34 12 x 0,50 č 14 mm 9,2 33 - 38 3 4 ➔ Technické a cenové změny vyhrazeny. Jiné průřezy a barvy na přání. Možnosti: Jsou možné speciální konstrukce až do délky bloku 3.000 mm. Uvedené vnější průměry spirály jsou orientační hodnoty, které se mohou při pohybu měnit. Jiné vnější průměry možné na přání. Options: Special designs up to 3.000 mm as maximum block length would be possible! The indicated outer spiral diame - 30 Technical and price modifications remain with reservation. Other cross-sections as well as colours upon request. ters are estimated values which can be changed during movement. Other outer diameters would be possible on request. 31 ➔